Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

På Dyrelykkegaard tilbyder vi forskellige former for samarbejde i tilrettelæggelsen af STU-forløb. Vi har mange lærerige aktiviteter og muligheder at tilbyde unge med særlige behov for et specialtilrettelagt uddannelsesforløb. Vi er ikke et selvstændigt STU-tilbud, men indgår i samarbejde med STU-skoler, der kan have behov for at supplere deres skoletilbud for en eller flere unge, med det som vi kan tilbyde på Dyrelykkegaard.


Dyrelykkegaard er et lille husmandssted beliggende på landet mellem Frederikssund og Hillerød. Her dyrkes jorden økologisk efter både gamle og nye landbrugsmetoder, med henblik på selvforsyning og planteforædling. Gården istandsættes løbende og er i langsom, men konstant udvikling. Årets gang følges både udendørs og indendørs og er med til at sætte dagsordenen for rækkefølgen af projekter og gøremål. Vores tilbud rummer mange interesseområder, men de fleste aktiviteter udspringer af livet på Dyrelykkegaard, og derfor er vores tilbud primært for unge med interesser indenfor dyr, natur, selvforsyning og håndværk.


Vores målgruppe er som udgangspunkt unge med udfordringer indenfor socialt samspil, fx unge med autismespektrumsforstyrrelse og/eller opmærksomhedsforstyrrelse. Det væsentlige er ikke selve diagnosen, men den unges udfordringer og behov. Vores tilbud egner sig særligt for unge, der har behov for ro, få mennesker omkring sig, samt læring via praktiske opgaver. Vores tilbud egner sig ikke for unge med udadreagerende adfærd.


Vi har god erfaring med at baserer en stor del af de unges indlæring via praktisk erfaring indenfor de forskellige læringsområder - i tæt samspil med os. Men vi supplerer også med brug af faglitteratur og it, som en naturlig del, når der skal søges ny viden og inspiration.


Nogle af de læringsområder, der er mulighed for at komme omkring er;

  • Pasning og træning af forskellige dyr, samt læren om dyrs adfærd.
  • Økologisk havebrug og vegetarisk selvforsyning.
  • Biavl.
  • Madlavning med udgangspunkt i egne råvarer.
  • Økologisk hobbylandbrug.
  • Simpel maskinlære.
  • Musikundervisning.
  • Håndværk og renovering.

Vores bidrag til et STU-forløb kan se meget forskelligt ud og kan rumme alt fra én ugentlig dag til flere. Det kan være som et kortere eller længere forløb, men fordi vi ser relationsarbejde som en vigtig del af at skabe et trygt læringsmiljø anbefaler vi et længere forløb. Ligeledes vil et længere forløb på min. 1 år, give bedre mulighed for at følge årets gang, og følge produkter fra jord til bord igennem hele processen.


Kontakt for nærmere information og pris.