Om Dyrelykkegaard

Dyrelykkegaard er et husmandssted beliggende i Nordsjælland. Gården danner rammen om vores private liv, men er samtidig også vores arbejdsplads, da en stor del af de aktiviteter og ydelser vi tilbyder finder sted på gården. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børn og unge kan få muligheden for at opleve, hvad dyr og natur kan bidrage med af terapeutisk og udviklingsmæssig karakter.

Gården drives økologisk og med selvforsyning for øje. Vi vægter dyrevelfærd højt og forsøger at give vores dyr et så naturligt og indholdsrigt liv som muligt, nu vi har valgt at dele vores liv med dem på gården. Som en naturlig del af dette livssyn, lever vi vegetarisk og udover de æg vores forskellige fjerkræ lægger, benyttes vores dyr ikke til konsum, men er på gården med andre formål for øje - herunder som makkere i forskellige terapeutiske og undervisningsmæssige sammenhænge.

Vi finder inspiration i gamle landbrugstraditioner og håndværk, med fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

Rikke Laurent Lund Adamsen

Rikke er Autoriseret Psykolog, samt Exam. Dyreadfærdsterapeut, og arbejder med både dyr og mennesker på gården. Det er Rikke der varetager de terapeutiske forløb. Derudover driver Rikke firmaet Dyretrivsel.dk, hvor hun udbyder hundetræning, samt adfærdsbehandling af forskellige familiedyr.

Dyrene på Dyrelykkegaard

Dyrene er en vigtig og central del af en lang række af de aktiviteter og terapeutiske forløb som vi udbyder på gården.

Vi har mange forskellige dyrearter som bidrager til gårdens aktiviteter på hver deres måde. På Dyrelykkegaard bor der pt. heste, hunde, katte, får, geder, høns, gæs, ænder og bier.

I vores arbejde med dyrene har vi stor respekt for deres individuelle væsen og behov, og benytter dem kun i aktiviteterne i det omfang at de trives med det.

Dyrene bliver hos os hele deres levetid, og derfor overvejer vi nøje hvilke dyr der flytter ind.

Klaus Bjarke Hegedahl

Klaus er uddannet pædagog med speciale i musik og arbejder til dagligt både som korleder for børnekorene i både Slangerup og Uvelse kirke, og på Dyrelykkegaard, hvor han varetager forskellige forløb for børn og unge, herunder STU-forløb, samt sørger for renovering og vedligehold af Dyrelykkegaard.
Klaus mestrer mange håndværksmæssige metoder, og arbejder med landbrug og selvforsyning på gården.