Dyreassisteret Terapi

På Dyrelykkegaard tilbyder vi forskellige former for dyreassisteret terapi. Børn og unge kan opleve gavnlige effekter, når det terapeutiske forløb assisteres af dyr. Dette kan foregå på mange forskellige måder, hvor dyret har en mere eller mindre aktiv rolle i det terapeutiske forløb - ens for alle forløbene er dog at inddragelsen af dyret i terapien har et terapeutisk formål, og at indsatsen evalueres løbende.

På Dyrelykkegaard har vi mange forskellige dyr, som kan inviteres ind i terapien, og derfor udbydes både hesteassisteret terapi, hundeassisteret terapi og terapi assisteret af andre dyrearter - nogle forløb er centreret omkring samværet med én specifik dyreart, som ved fx hesteassisteret terapi, mens andre forløb sammensættes således at der bruges forskellige dyrearter.


Et dyreassisteret terapeutisk forløb kan tilrettelægges med henblik på at støtte barnets udvikling indenfor forskellige områder, som fx:

  • Sociale kompetencer
  • Koncentration og opmærksomhed
  • Sensorisk sensitivitet
  • Selvværd og selvtillid

Derudover kan det at inddrage et dyr terapeutisk bidrage til at skabe en god terapeutisk alliance, når der arbejdes med børn og unge der er utrygge ved eller har modstand på at tale med en psykolog.


Min erfaring er at fx. børn med autismespektrumsforstyrrelser eller sociale udfordringer kan have stor glæde af et terapeutisk forløb, hvor der inddrages dyr. 

Hvert forløb tilrettelægges og vurderes individuelt.

Kontakt for yderligere information.