Autoriseret Psykolog & Exam. Dyreadfærdsterapeut

Rikke Laurent Lund Adamsen

Jeg er uddannet psykolog (Cand.psyk.) ved Københavns Universitet 2010, Autoriseret ved Dansk Psykolognævn i 2014, samt uddannet Exam. Dyreadfærdsterapeut ved Etologisk Institut 2004.

Jeg har under min bacheloruddannelse (2004-2007) opnået en bred teoretisk viden indenfor psykologiens mange områder, samt afsluttet min bachelor med projektet "Dyrs betydning for mennesker - med fokus på børns udvikling" - Link: Dyrs betydning for mennesker - med fokus på børns udvilkling, RLLA (Bachelor-projekt,psykologi,2007)

Jeg har under min kandidatuddannelse (2007-2010) specialiseret mig indenfor klinisk psykologi og neuropsykologi, samt afsluttet min kandidat med specialet "Brug af dyr som terapeutisk redskab" (læs her).

Jeg har gennem hele min uddannelse og efterfølgende arbejdsliv haft særligt fokus på børne- og ungeområdet, og det er også indenfor dette område min primære terapeutiske erfaring er funderet. Jeg har arbejdet med børn og unge med mange forskellige udfordringer, herunder også mange forskellige diagnoser, både fysiske og psykiske. Jeg har gennem 5 år arbejdet i PPR i flere forskellige kommuner og i dette job varetaget psykologbetjeningen i både dagsinstitutioner, skoler og specialklasser - herunder samtaler med børn og unge, samt deres familier. Jeg har superviseret ledere, lærere og pædagoger, samt haft tæt samarbejde med socialrådgivere, talehørelærere og fysioterapeuter. I mit seneste job før jeg blev selvstændig, arbejdede jeg på den interne skole på Baunegård Behandlingshjem, hvis målgruppe er børn og unge med autismespektrumsforstyrrelse og andre komorbide diagnoser og udfordringer. Jeg har indgået et samarbejde med Cool Kids Børne- og Ungdomspsykologisk Klinik i Roskilde, hvor jeg varetager Cool Kids gruppeforløb for børn med angst.

Jeg arbejder ud fra den filosofi at ingen mennesker er ens - heller ikke selvom de har fået en bestemt diagnose. En diagnose er en beskrivelse af en række symptomer, og kan være med til at forklare eller beskrive en bestemt type udfordringer. Men mennesker med diagnoser er lige så forskellige som alle andre mennesker, og jeg møder derfor altid det enkelte menneske med hele deres person. Terapien sammensættes derfor også individuelt udfra det enkelte menneskes udfordringer, og omend jeg er inspireret af både den kognitive og den narrative tilgang, lader jeg mig inspirere af flere forskellige terapeutiske rammer, for bedst muligt at kunne møde den enkeltes behov i terapien.

Jeg har en stor passion for at bidrage til udviklingen af brugen af dyr som terapeutisk redskab, og følger forskningen indenfor området meget nært.

Jeg har arbejdet med relationen mellem dyr og mennesker gennem mange år - både i forbindelse med mit arbejde som dyreadfærdsterapeut, men også i forbindelse med mit arbejde indenfor ridefysioterapi, samt senere i mit arbejde som psykolog.  Jeg er ikke i tvivl om at dyr udgør en helt speciel rolle i mange menneskers liv, og ikke mindst i børn og unges liv. Jeg benytter mig derfor af gårdens dyr i terapeutiske sammenhænge, i de tilfælde, hvor jeg vurderer at det vil være fordelagtigt. I 2016 tog jeg sammen med andre psykologkollegaer initiativ til oprettelsen af Psykologfagligt Netværk for Dyreassisterede Interventioner under Dansk Psykologforening, og har været formand for dette netværk siden da.

Ved siden af mit arbejde som psykolog arbejder jeg også som hundetræner og dyreadfærdsterapeut, hvilket du kan du læse mere om på Dyretrivsel.dk .