Børn & Dyr


Mange børn har glæde af at vokse op sammen med børn, men det forudsætter at man gør en indsats for at skabe gode betingelser for både barnets og dyrets trivsel i relationen.

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagte rådgivningsforløb for familier, der ønsker at styrke relationen mellem deres barn og dyr. Det kan fx være;

  • Rådgivning før anskaffelse af dyr ift. valg af dyreart, samt forberedelser og den første tid med dyret.
  • Individuel undervisning af børn i håndtering, pasning og træning af det dyr de har.
  • Undervisning i forskelligt dyrehold hos os på Dyrelykkegaard.

Kontakt for information om forskellige forløb