Om dyrene

Alle dyrene på Dyrelykkegaard er en del af hverdagen på gården og kan indgå i de forskellige terapeutiske og undervisningsmæssige aktiviteter vi udbyder. Vi vægter dyrevelfærd højt og forsøger at give vores dyr et så naturligt og indholdsrigt liv som muligt, nu vi har valgt at dele vores liv med dem på gården. Som udgangspunkt flytter ingen dyr fra Dyrelykkegaard igen, men bliver hos os i hele deres levetid, og vi er derfor omhyggelig i vores valg af dyr, da der er en naturlig grænse for, hvor mange der er plads til. Vi lever vegetarisk og derfor bliver ingen af dyrene brugt til konsum. Vi har derfor i perioder også flere ældre dyr, som får lov at have deres otium hos os også. Vi træner dyrene med træningsmetoder, der fordrer et positivt samarbejde og en tryg relation.

Heste

Heste er sociale og sensitive dyr, og kan bidrage positivt i relationen til mennesker - også i terapeutiske rammer, både i form af samarbejde og samvær fra jorden, samt også i form af rideoplevelser.

På Dyrelykkegaard har vi 4 heste af forskellig størrelse, alder og temperament. 

Hunde

Hunde er meget sociale dyr og er den dyreart, som har levet længst tid i menneskets nærhed. Hunde kan under de rette rammer, bidrage positivt til det terapeutiske arbejde.

På Dyrelykkegaard har vi 2 hunde.

Katte

Katte er en solitær dyreart, og ikke på samme måde et flokdyr som hunden og hesten. De er dog tilpasset livet med mennesker og kan være meget sociale overfor mennesker, når de føler sig trygge. Kattene på hos os lever det frie liv, men de fleste af dem er også yderst sociale og indgår gerne i tæt kontakt med de børn og unge, der besøger os på gården.

På Dyrelykkegaard har vi 9 katte.

Får

Får er et udpræget flokdyr, men har også hver deres individuelle karakter. Fårene kan både indgå i et roligt og næsten meditativt samvær, men samtidig også være et meget tydeligt spejl på menneskets adfærd. Hvis du flytter dig hurtigt, er de væk - hvis du forholder dig roligt er de ved din side.

På Dyrelykkegaard har vi 3 får. 

Geder

Geder er ofte meget nysgerrige og adrætte, hvilket også afspejles i de aktiviteter de kan indgå i med mennesker.

På Dyrelykkegaard har vi 3 geder.

Høns

På Dyrelykkegaard har vi en stor hønseflok, der render frit rundt på gården. Flere af dem er meget selskabelige og indgår gerne i kontakt og træning med os mennesker. 
Derudover forsyner hønsene også vores husholdning med æg.

Gæs

På Dyrelykkegaard har vi 2 gæs, som både fungerer som græsklippere og vagtdyr, idet de tydeligt alarmerer, når der kommer besøgende til gården.

Ænder

På Dyrelykkegaard har vi en andeflok på 4 moskusænder, samt en enkelt landand.