Hestetid

Mange børn og unge vokser op med heste og oplever den glæde og de succesoplevelser, som samværet med et så stort og følsomt dyr kan give. En del børn får disse oplevelser enten på en rideskole eller måske med deres egen hest.

Nogle børn kan dog have behov for et mindre miljø med mulighed for én til én voksenstøtte i kontakten med hesten.

Derfor tilbyder vi på Dyrelykkegaard HESTETID, hvor børn og unge, der af den ene eller anden årsag har lyst og behov for at have nogle gode og lærerige oplevelser med heste, kan få et særligt tilrettelagt forløb. Det kan fx være børn med autisme, ADHD eller angst, men også børn der af andre årsager har behov for ekstra ro og tid omkring hesteaktiviteterne. 

Det er ikke et terapeutisk tilrettelagt tilbud og vi laver heller ikke journalføring, men vi sammensætter naturligvis førløbet udfra det enkelte barns forudsætninger, så det får de bedst mulige betingelser for gode oplevelser med hestene. Selvom det ikke er et terapeutisk forløb, kan det alligevel godt medføre positive effekter på børnenes trivsel.

Et forløb med HESTETID på vores gård vil ofte indeholde emner som;

  • Læren om hestes adfærd og væsen.
  • Håndtering af heste.
  • Pleje af heste.
  • Arbejde med hesten fra jorden.
  • Grundlæggende ridefærdigheder.

Samvær med heste, samt ridning, medfører som udgangspunkt helt naturligt træning af koncentrationsevne, opmærksomhed, nærvær og balanceevne. For nogle giver det mening med meget læring fra jorden, for andre mere tid fra ryggen af hesten. 

Vi lægger stor vægt på sikkerhed og anbefaler at børnene både benytter ridehjelm og sikkerhedsvest - begge dele er noget der som udgangspunkt kan lånes hos os. 

Vores heste er trænet i almindelig håndtering og ridning og udvælges så aktiviteterne passer både til hest og barn/ung, men de er stadig store dyr, hvorfor vi går meget op i at børnene lærer hensigtsmæssige strategier for at være sammen med hestene på en sikker måde. Det er vigtigt for os at hestene nyder at samarbejde med os og de børn og unge, der kommer hos os, hvorfor vi hele tiden vurderer hestenes trivsel og velfærd i aktiviterne.

Alle vores heste rides bidløst, og trænes med fokus på et godt og positivt samarbejde, hvor hesten har lyst til at være en del af kontakten.

Kontakt os for mere information.