Angstbehandling

På Dyrelykkegaard tilbydes forskellige angstbehandlingsforløb ved Autoriseret Psykolog Rikke Laurent Lund Adamsen. 

Cool Kids - individuelle forløb

Cool Kids er et velafprøvet materiale baseret på kognitiv terapi målrettet børn, der er udfordret af angst og bekymringer i hverdagen. Ved hjælp af arbejdet med materialet struktureres et forløb, hvor børnene har mulighed for at opnå forskellige angsthåndteringsstrategier. Chilled er et tilsvarende materiale målrettet unge med angstproblematikker. I terapien tages der udgangspunkt i disse materialer, men der benyttes også andre relevante terapeutiske redskaber.

Cool Kids - for børn med en autismespektrumsforstyrrelse

Børn med en autismespektrumsforstyrrelse eller tilsvarende udfordringer, kan have behov for et særligt tilrettelagt forløb, der tager højde for de udfordringer børnene kan have udover angsten, og derfor er det muligt at arbejde med et særligt tilrettelagt Cool Kids materiale målrettet børn med ASF.

Specifik angst for dyr

På Dyrelykkegaard har vi særligt gode muligheder for at sammensætte et forløb for børn og unge, der har angst for specifikke dyr, da vi på gården har mange forskellige dyrearter, der kan indgå gradvist som en del af eksponeringen. Det kan fx være angst for hunde, katte, bier m.fl.

Jeg tilbyder også individuelle samtaler for børn og unge indenfor andre områder end angst.